Kewords [ q235b concrete pump flange ] trận đấu 2 các sản phẩm.
Mua 133mm Q235B DN125 Concrete Pump Flange Wear Twin Wall Flange trực tuyến nhà sản xuất

133mm Q235B DN125 Concrete Pump Flange Wear Twin Wall Flange

mẫu số: DN125
Vật liệu: Q235B
đường kính ngoài: 133mm
Mua Thường mặc Twin Wall nam nữ bông bơm Flange bông bơm bộ phận trực tuyến nhà sản xuất

Thường mặc Twin Wall nam nữ bông bơm Flange bông bơm bộ phận

mẫu số: DN125
Kích thước: DN125
Vật liệu: Q235B
1